Pompy ciepła

Pompy ciepła. Najbardziej ekonomiczne i ekologiczne źródło energii służącej do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zmniejsza nawet o 80% koszty związane z ogrzewaniem.

 

koszty ogrzewania1.png

 

Inwestując w pompę ciepła, inwestuje się w swoje bezpieczeństwo energetyczne, które każdego dnia stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania ludzi na całym świecie. Instalacja pompy ciepła, wbrew opinii nie jest i nie musi być drogą inwestycją. Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne informacje, potrzebne do zapoznania się z ofertą pomp ciepła.

Pompa ciepła – Technologia

Pompa zaprojektowana jest do pozyskiwania energii cieplnej z energii słonecznej, której źródłem ciepła może być ziemia, woda lub powietrze. Kolektor (wężownica) wypełniony czynnikiem roboczym (glikol lub spirytus), odbiera nagromadzone ciepło z ziemi, wody lub powietrza. W pompie czynnik ten przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie jego ciepło przekazywane jest do specjalnego układu. Układ wypełniony jest czynnikiem chłodniczym o unikalnych własnościach wrzenia przy bardzo niskich temperaturach, który po podgrzaniu przez czynnik zamienia się w gaz. Gaz wprowadzany jest do sprężarki, gdzie po sprężeniu (wysokie ciśnienie) osiąga temperaturę ok. 70-80°C a następnie przekazuje to ciepło do obiegu grzewczego (grzejniki lub układ grzania podłogowego oraz ciepła woda użytkowa). Dlatego też można śmiało powiedzieć, iż energia z ziemi, wody lub powietrza dostarczona jest za darmo, płaci się jedynie za jej przeniesienie (praca sprężarki) z poziomu 0 - 10°C do poziomu 50-60°C (temperatura wody w układzie grzewczym)

Wybór systemu grzewczego

Pompy ciepła pracują równie dobrze jako system grzewczy na bazie kolektora pionowego jak i też na bazie kolektora poziomego (oba kolektory czerpią ciepło z ziemi) Decydującym czynnikiem jest możliwość zakopania kolektora (czyli wężownicy) o wymaganej długości. Instalacja ogrzewania na bazie kolektora poziomego jest tańsza (mniejszy koszt prac ziemnych), niż instalacja ogrzewania na bazie kolektora pionowego (większy koszt prac ziemnych - wiercenia). Instalacja kolektora pionowego posiada nieco większą sprawność ale wymaga więcej wkładu finansowego przy jego montażu (odwierty pionowe w głąb ziemi). Pompa musi być dobrana optymalnie, aby zmniejszyć do minimum jej koszty eksploatacji. Optymalny dobór wielkości i typu pompy oraz systemu ogrzewania budynku jest wykonywany przez naszych projektantów. Obecnie stosowane pompy dobierane są na pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepło. Program komputerowy przeznaczony do doboru pomp ciepła, pozwoli nam dobrać indywidualne rozwiązania dla każdego z naszych klientów.

pionowy1.jpg poziomy.jpg 

Aby zapobiec wzrostowi kosztów nasza firma wykonuje projekt instalacji budynku dzięki, któremu dopasowujemy najbardziej ekonomiczny i najtańszy system ogrzewania. Gdy niemożliwe jest zamontowanie systemu kolektorów (poziomego lub pionowego) (brak miejsca na działce lub gdy działka jest już zagospodarowana) można wykorzystać inne źródło ciepła np. w postaci ciepła odbieranego z powietrza atmosferycznego (pompa powietrza). Pompa ta zabezpiecza do 90% zapotrzebowania na ciepło. Rozwiązanie to pozwala także na łatwe obniżenie kosztów eksploatacji istniejącego już systemu grzewczego opartego na drogim wytwarzaniu ciepła przez kocioł gazowy, olejowy bądź elektryczny. Pompa taka jest najlepszym rozwiązaniem jako ogrzewanie zastępcze (bez konieczności demontażu obecnego systemu), w którym wykorzystuje się zamontowane już urządzenia grzewcze w postaci grzejników czy ogrzewania podłogowego.

pompy2.jpg